Hướng dẫn đổi mật khẩu 6 số thành 4 số trên iphone, ipad

0
121

Tại sao mật mã iPhone của tôi bây giờ có sáu chữ số?

Là một phần trong nỗ lực tăng cường bảo mật trên các thiết bị của Apple.

Theo mặc định kể từ IOS 9 các tiết bị iphone/ipad yêu cầu mật khẩu 6 ký tự số thay vì 4 chữ số khi thiết lập.

Điều này giúp cho tiết bị an toàn hơn, khó đoán mật khẩu hơn, nhưng nó cũng hơi khó chịu.

IOS yêu cầu mật khẩu 6 ký tự số theo mặc định khi thiết lập bảo mật iPhone hoặc iPad mới. 

Đây là cách quay lại 4 ký tự.

Chuyển mật khẩu 6 ký tự số thành 4 ký tự trên iphone/ipad
  1. Vào Settings (Cài đặt) > Touch ID & Mật mã
  2. Nhập mật khẩu cũ của bạn
  3. Chọn thay đổi mật mã
  4. Nhập lại mật khẩu cũ
  5. Nhập mật khẩu mới
  6. Nhập xác nhận mật khẩu mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here