1. Ẩn các giá trị bằng 0

Nhiều giá trị 0 trong dữ liệu bảng tính của bạn có thể gây mất tập trung.

Để ẩn các giá trị bằng 0

Chuyển đến tab File > Options > Advanced và bỏ chọn phần Show a zero in cells that have zero value.

2. Xóa các dòng trống

Nếu bảng excel của bạn có nhiều dòng trống không có nội dung. Thay vì xóa từng hàng riêng lẻ, bạn có thể xóa tất cả các hàng trống cùng một lúc.

Để điều này hoạt động, các hàng tiêu đề của bạn phải nằm trên hàng đầu tiên của bảng tính. 

  1. Chọn toàn bộ cột chứa dữ liệu của bạn bằng cách nhấp vào các chữ cái ở đầu cột.
  2. Trên tab Data , ở phần Sort & Filter , hãy chọn Filter.
  3. Bấm vào mũi tên thả xuống ở phía bên phải của cột đầu tiên trong dữ liệu của bạn
  4. Bỏ chọn (Select All) và chọn (Blanks).
  5. Nếu bất kỳ số nào vẫn còn hiển thị, hãy chuyển đến cột thứ hai của dữ liệu và lặp lại bước trên.
  6. Tiếp tục lặp lại các bước cho từng cột cho đến khi không có dữ liệu nào xuất hiện.
  7. Chọn các hàng đã lọc và chuyển đến tab Home , ở phần Cells và chọn Delete.
  8. Trên tab Data, phần Sort & Filter , chọn Clear.

3. Đặt tên cho một ô hoặc một dãy ô

Một ô hoặc một dãy ô có thể được đặt tên trong Excel.

Bạn có thể tham chiếu tên ô hoặc dãy ô đó vào công thức hay hàm của mình thay vì phải nhớ ký tự ví trí.

Đánh dấu ô hoặc phạm vi ô cần được đặt tên

  1. Nhập tên vào Name Box (hộp bên trái thanh công thức).
  2. Bấm Enter .

4. Chọn toàn bộ bảng hoặc một vùng dữ liệu của bảng

Để chọn ngay toàn bộ bảng hoặc một vùng dữ liệu, hãy nhấp vào bất kỳ đâu trong bảng hoặc vùng dữ liệu và nhấn Ctrl + A.

5. Phím tắt AutoSum.

Để tổng hợp nhanh danh sách giá trị

Chọn ô ở cuối danh sách giá trị theo chiều dọc hoặc ở bên phải danh sách giá trị theo chiều ngang và Bấm Alt + = sau đó bấm Enter .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here