Đăng ký thành viên

Tên tài khoản gồm các chữ cái và số, KHÔNG bao gồm khoảng trắng, ký tự đặc biệt

Nhập đúng thông tin địa chỉ email để xác nhận đăng ký thành viên

Không bắt buộc, khuyến khích nhập đầy đủ để nhận thông báo quan trọng

×
Đăng nhập

Nhập username hoặc email để đăng nhập

×

Cách đồng bộ Lịch Facebook của bạn với Lịch Google

Nếu bạn sử dụng cả lịch Facebook và Lịch Google, việc kết hợp cả hai là hữu ích và khá đơn giản. Đây là cách thực hiện:

Truy cập Sự kiện trên Facebook và nhấp vào một trong những 'Sự kiện sắp tới' của bạn. Khi bạn đang ở trang sự kiện, nhấp vào nút 'Tùy chọn' và chọn 'Xuất sự kiện' từ danh sách thả xuống, như được hiển thị bên dưới:

Tiếp theo bạn sẽ thấy cửa sổ bật lên hộp đèn bên dưới. Tại đây, bạn sẽ muốn sao chép URL trong 'Đăng ký tất cả các sự kiện sắp tới trên lịch của bạn.'

Khi bạn đã sao chép URL, hãy mở Lịch Google và ở phía bên trái, bạn sẽ thấy một tùy chọn có tên là 'Lịch khác'. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh 'Lịch khác' và chọn Thêm Thêm theo URL hình như bên dưới.

Khi hộp đèn mở ra, hãy chèn URL bạn đã sao chép từ Facebook và các sự kiện trên Facebook của bạn sẽ đồng bộ hóa với Lịch Google.

0 Thích
0 Bình Luận
Chia sẻ